Potrzeby szpitali i DPS

Szybko rozeznaj się w aktualnych potrzebach placówek

Jeśli potrafisz pomóc wybranemu szpitalowi lub DPS, zarejestruj się jako Darczyńca i skontaktuj się z Koordynatorem lokalnym.

Koordynator lokalny to opiekun szpitala lub DPS – przyjmie Twoją deklarację pomocy, odnotuje ją w systemie, a gdy skompletuje produkty dla placówki – zawiezie je tam w imieniu grupy Darczyńców.