Fundacja PARK

Fundacja Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności

Podstawowym celem Fundacji  jest działalność pożytku publicznego na rzecz rozwoju kultury, społeczeństwa obywatelskiego, integracji społecznej (obywatelskiej, kulturowej)  poprzez rozwój aktywności i twórczej kreatywności różnych grup społecznych. Spektrum zainteresowań Fundacji jest  bardzo szerokie: od podtrzymywania tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej, kulturowej i ochrony dziedzictwa kulturowego przez wszelkie działania artystyczne oraz stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych i twórczych, do ochrony środowiska, krajobrazu, a także rozwoju kultury fizycznej, rekreacji i promowania zdrowego stylu życia.

Siedzibą Fundacji jest jeden z najstarszych, zabytkowych  domów w Puszczykowie, zlokalizowany u progu Wielkopolskiego Parku Narodowego, przy ul. Podleśnej.  W zamierzeniach fundatorów ten piękny landhaus, który w początkach 20 wieku był  domem letniskowym, a potem już zawsze pełnił funkcje mieszkalną, ma za sprawą ludzi kreatywnych zamienić się w  centrum artystycznego i społecznego rozwoju.

Zobacz Statut Fundacji
Zobacz Stronę Fundacji