Informacje o kontach

W systemie WdS funkcjonują 4 rodzaje kont: Darczyńca, Firma, Koordynator lokalny oraz Szpital. Poniżej krótki opis każdego z nich.

Informacje o koncie DARCZYŃCA

 1. Możesz łatwo sprawdzić, w którym województwie, który szpital poprosił o pomoc i wyszukać Koordynatora lokalnego.
 2. To za pośrednictwem Koordynatora lokalnego zgłaszasz i deklarujesz swoją pomoc dla konkretnego szpitala lub DPS.
 3. Masz możliwość korzystania z systemu, zakładając Indywidualne Konto Darczyńcy. Deklaracje pomocy możesz wprowadzać bezpośrednio w systemie,  o czym Koordynator lokalny dowie się automatycznie.
Zaloguj się

Informacje o koncie FIRMA

 1. Konto firmowe umożliwia dostęp do pełnego wykazu potrzeb szpitali i DPS, a także do danych kontaktowych Koordynatora lokalnego oraz pracownika danego szpitala obsługującego WdS (bezpośredni kontakt ze szpitalem zalecany jest w wypadku dużych dostaw).
 2. Firma może swoje deklaracje pomocy wprowadzać w systemie, dzięki czemu szpital lub DPS będzie o nich od razu wiedział.
 3. System umożliwia wyszukiwanie potrzeb szpitali i DPS wg produktów. Jeżeli firma posiada określony asortyment, może szybko określić, jakiemu szpitalowi lub DPS się on przyda.
Zaloguj się

Informacje o koncie KOORDYNATOR LOKALNY

 1. Konto Koordynatora lokalnego umożliwia szybkie przypisanie się do szpitala lub DPS i koordynowanie zbiórek na jego rzecz (funkcja „Wspieram Ten Szpital”).
 2. Koordynator widzi w systemie dane kontaktowe do osoby po stronie Szpitala, dzięki czemu może na bieżąco ustalać terminy i sposób dostawy produktów.
 3. Koordynator przyjmuje w systemie zgłoszenia od Darczyńców a następnie deklaruje konkretną pomoc szpitalowi, wpisując ilość produktów danego typu oraz czas ich dostawy (sekcja „Zadeklaruj pomoc”).
 4. Pamiętaj, żeby poprosić Szpital o potwierdzenie w systemie odbioru produktów. Ważne, żeby Darczyńcy widzieli, że ich produkty dotarły do celu.
Zaloguj się

Informacje o koncie SZPITAL

 1. Każdy Szpital zarejestrowany w systemie może tworzyć listę swoich potrzeb oraz określać ich pilność (sekcja „Zgłoś potrzebę”).
 2. Potrzeby wybierane są z listy ponad 200 produktów i usług (do wglądu w sekcji „Wykaz produktów”). Jeśli na liście brakuje potrzebnego szpitalowi produktu, wystarczy przesłać zgłoszenie o konieczności jego dodania.
 3. W systemie widzisz deklaracje wprowadzane przez Koordynatorów lokalnych oraz ich dane kontaktowe (telefon i mail).
 4. W przypadku otrzymania całości lub części zgłoszonego zapotrzebowania koniecznie wpisz to do systemu (sekcja „Status potrzeb i dostaw”). Dzięki temu lista potrzeb szpitala będzie aktualna, a Darczyńcy będą widzieć, że ich produkty dotarły.
 5. Ostrożnie wprowadzaj datę ważności potrzeby, gdyż w przypadku jej upłynięcia – Twoja potrzeba zostanie uznana za nieaktualną. Daty można zmieniać w sekcji „Lista moich potrzeb”.
Zaloguj się